Försvar sittande i stol vid gradering

Gradering

Här hittar du information om gradering, hur graderingen går till och vilka kunskapskrav som ställs.

Om gradering

Gradering sker en gång per termin och brukar vara uppdelad på ett tillfälle för barn och ett för vuxna. Om det är aktuellt med en gradering till svart bälte sker den vid ett separat tillfälle.

Vid graderingen får var och en visa upp att de kan de tekniker som ingår i bältet. Graderingarna blir svårare och mer fysiskt krävande ju högre upp du kommer. Till en svartbältesgradering bör du räkna med att träna rätt mycket extra – den tar nämligen minst 3 timmar.

Precis som på ett prov i skolan eller en arbetsuppgift kanske inte allt måste vara 100% rätt. Man kan kompensera en sämre teknik med att göra något annat extra bra – helheten bedöms.

Och glöm inte kiai – inställningen är också viktig!

Graderingsbestämmelser (pdf)

Här kan du läsa exakt vad som krävs vid varje bälte. Är du osäker på någon teknik så fråga din instruktör i god tid innan graderingen!

Graderingsbestämmelser vuxna

Graderingsbestämmelser barn

Graderingsbestämmelser Little Dragons

Ordlista

Under graderingen kommer du att bli ombedd att utföra olika tekniker. Dessa tekniker kommer enbart att sägas på japanska. Här finns en kortare ordlista som kan hjälpa till med vissa ord men du måste lyssna på instruktörerna under träningarna – de säger hela tiden teknikernas japanska namn.

Här hittar du en ordlista