Ordlista

Ordlista

Japansk ordlista

För många är de japanska uttrycken det svåraste med en gradering. Här kommer en ordlista som kan hjälpa till. Detta är bara tänkt som en en hjälp och är inte en komplett förteckning över alla japanska uttryck.

Här kan du läsa mer om graderingarna.

Dachi Ställning
Tzuki Slag
Geri Spark
Uke Blockering, samt den man tränar med
Ukemi Fall
Mae Framåt
Ushiro Bakåt
Mawashi Svängd, cirkulär
Yoko Åt sidan
Han Halv
Hidari Vänster
Migi Höger
Jun Främre
Gyaku Bakre
Uchi Utåt
Soto Inåt
Yodan Från halsen och uppåt
Chodan Mellan halsen och midjan
Gedan Från midjan och nedåt
Ken Knytnäve
Hiza Knä
Empi/Hiji Armbåge
Achi Fot
Kakato Häl
Sempai Tränare, upp till och med brunt bälte
Sensei Tränare, svart bälte och högre
Rei Bugning