Gradering 29 Augusti

Välkommnen till graderingen 29 Augusti
Vi kör igång kl 10:00och kör tills vi är klara
Kom i tid.
Anmälan senast 15 Augusti på Lista i Dojon
Glöm inte Budopass