Terminsstart Karate och JuJutsu

Välkomna till terminsstarten i Karate och JuJutsu

Nybörjarbarn 7-12år
Kl17-18
Sal1 7-9 år Sal2 10-12år

Fortsättningsbarn
Kl 18-19:15
Sal1 8-12år

Vuxna nybörjare
Kl18-19:15
Sal 2 13+år

Fortsättningsgruppen vuxna
kl 19-20:30
Sal1 +13år