Vilken utrustning behöver jag för kickboxning?

Obligatorisk utrustning för Kickboxning

Vuxna 13+år

Boxhandskar 12-16 Oz
Thaibenskydd
Tandskydd
Coach tejp

(All utrustning finns att köpa på klubben)