Kyoshi Tverin har blivit graderad

Kyoshi Tverin blev den 2 April 2022 graderad till följande grader
8 DAN JuJutsu
7 DAN Taiho Jutsu
Detta skedde på Hanshi Luis Fernandos Dojo i Lissabon