Stödmedlem

Med anledning av den rådande situationen uppmanar vi nu alla som vill stötta klubben så att vi kan fortsätta bedriva denna viktiga verksamhet att bli stödmedlemmar.

Medlemskapet köper du HÄR