Välkomna till graderingbestämmelser för Ju Jutsu

Välj nedan om du vill se bestämmelser för barn eller vuxna.

Yellow Belt 5 Kyu

Orange Belt 4 Kyu

Green Belt 3 Kyu

Blue Belt 2 Kyu

Brown Belt 1 Kyu

Black Belt 1 DAN

Black Belt 2 – 5 DAN

Visa samtliga som PDF

Generella bestämmelser för vuxna

Gradering
För att få kvalificera sig för graderingen måste du uppfylla följande delar:
Nedan ser du minsta träningstid samt teknisk examination.

Grad Min tid tränad Min timmar tränat
Gult 4 månader 50 tim
Orange 6 månader 72 tim
Grönt 12 månader 150 tim
Blått 12 månader 150 tim
Brunt 12 månader 150 tim
Svart 12 månader 150 tim
Svart 2 DAN 24 månader 300 tim
Svart 4 DAN 36 månader 500 tim

Generella bestämmelser för barn

Gradering
För att få kvalificera sig för graderingen måste du uppfylla följande delar:
Nedan ser du minsta träningstid samt teknisk examination.

Grad Min tid tränad Min timmar tränat
Gult 4 månader 50 tim
Orange 6 månader 72 tim
Grönt 12 månader 150 tim
Blått 12 månader 150 tim
Brunt 12 månader 150 tim
Svart 12 månader 150 tim

Det år barnet fyller 13 byter man grupp till vuxengruppen på höstterminen.
Har man Orangebälte eller högre går man till vår mellangrupp oavsett grad.
Detta då vi introducerar ledlås och andra tekniker som barn ej får lära sig.
Samt att de skall få chansen att känna på den nya typen av träning som de vuxna gör

Yellow Belt 5 Kyu VUXNA

10 push ups
10 sit ups
55 cm front split and side split

Tai Sabaki (Body shifting / Body control)
Tai Sabaki 1 – 8

Ukemi Waza (falling techniques)
Mae Ukemi
Ushiro Ukemi

Nage Waza (throwing techniques)
Ikkyo /Ude Gatame
Nikkyo/ Kote Mawashi
O soto Gari
Kesa Gatame

Jigo Waza (escape techniques)
Uke ends up on the floor after each technique.

Double wristlock frontal attack.
Single wristlock frontal attack.
Double wristlock attack from behind.

Orange Belt 4 Kyu VUXNA

15 push ups
15 sit ups
50 cm front split and side split

Tai Sabaki (Body shifting / Body control)
Tai Sabaki 1 – 16

Dashi Waza (standing positions)
Shiko Dashi
Neko Ashi Dashi

Ukemi Waza (falling techniques)
Mae Ukemi above 2 people standing on their hands and knees.
Daisharin.

Nage Waza (throwing techniques)
Aiki Otoshi
Sankyo/ Kote Hineri
Kibusa Gaeshi
Kata Gatame

Jigo Waza (escape techniques)
Uke ends up on the floor after each technique.

Double wristlock frontal attack. 2 different sets.
Single wristlock frontal attack. 2 different sets.
Double wristlock attack from behind. 2 different sets.
Defense against 1 Geri.
Defense against 1 Tzuki.

Randori (sparring with grips, punches and kicks)
1 time x 2 minutes Ne Waza (ground wrestling).

Green Belt 3 Kyu VUXNA

30 push ups
30 sit ups
35 cm front split and side split

Tai Sabaki (Body shifting / Body control)
Tai Sabaki 1 – 16

Dashi Waza (standing positions)
Shiko Dashi
Neko Ashi Dashi

Ukemi Waza (falling techniques)
Mae Ukemi above 2 people standing on their hands and knees.
Yoko Ukemi.
Ushiro Ukemi from sitting position on person standing on their hands and knees.

Nage Waza (throwing techniques)
O Ushi Gari
Ude Garami
De Ashi Barai
Ebi Garami
Koshi Nage
Seiho Nage
Yonkyo
Kote Gaeshi
Gokkyo
Hashi Mawashi
Ushiro Kata Otoshi
Waki Gatame
Juji Gatame

Shime Waza (strangle techniques)
Uke Shime Waza straight arms while standing.

Uke Shime Waza frontal bent arms while Uke sits between legs and Tori lays on the back.

Uke Shime Waza straight arms while Uke sits beside and Tori lays on the back.

Jigo Waza (escape techniques)
Uke ends up on the floor after each technique

Bear hug above arms.
Bear hug under arms.
Control and transport 5 meters while Uke stands and resist.
Control and transport 5 meters while Uke sits on a chair.

Randori (sparring with grips, punches and kicks)
1 time x 1 minutes light contact no facial contact with Tzuki Waza (punches techniques).
4 times x 1 minute Ne Waza (ground wrestling).

Blue Belt 2 Kyu VUXNA

50 push ups
50 sit ups
20 cm front split and side split

Tai Sabaki (Body shifting / Body control)
Tai Sabaki 1 – 16 and slide

Ukemi Waza (falling techniques)
Mae Ukemi above 2 people standing on their hands and knees.
Yoko Ukemi.
Ushiro Ukemi from sitting position on person standing on their hands and knees.

Nage Waza (throwing techniques)
Sukio Nage
Uchi Mata
Hane Goshi
Harai Goshi
Ko Soto Gari
Ko Uchi Gari
Double leg take down
Single leg take down
Hadake Jime
Kata Ashi Hishigi
Ippon Seiho Nage
Sumi Otoshi
Kokyo Nage

Shime Waza (strangle techniques)
Uke Shime Waza straight arms while standing.
Uke Shime Waza frontal bent arms while Uke sits between legs and Tori lays on the back.
Uke Shime Waza straight arms while Uke sits beside and Tori lays on the back.

Jigo Waza (escape techniques)
Uke ends up on the floor after each technique.
Bear hug above arms.
Bear hug under arms.
Control and transport 5 meters while Uke stands and resist.
Control and transport 5 meters while Uke sits on a chair.

Randori (sparring with grips, punches and kicks)
1 time x 1 minute.
1 time x 1 minute against 5 people.
4 times x 1 minute Ne Waza (ground wrestling).

Brown Belt 1 Kyu VUXNA

60 push ups
60 sit ups
15 cm front split and side split

Ukemi Waza (falling techniques)
Ushiro Otoshi

Nage Waza (throwing techniques)
Kaite Nage
Irimi Nage
Tenshi Nage
Juji Garami
Tawara Gorouma
Kata Gorouma
Sankaku Jime
Okana Kata Ha Jime
Soto Maki Komi
Hikkikomi Gaeshi
Te Gorouma
Ushiro Otoshi
Ude Hishigi Te Gatame
Tate Shiho Hiza Hishigi
Sprawl Underarm
Sprawl Overarm

Jigo Waza (escape techniques)
Control and transport 5 meters while Uke stands and resists.
Control and transport 5 meters while Uke sits on a chair.

Randori (sparring with grips, punches and kicks)
3 times x 1 minute.
1 time x 1 minute against 5 people.
4 times x 2 minutes Ne Waza (ground wrestling).

Black Belt 1 DAN VUXNA

70 push ups and 20 of these on the knuckles
70 sit ups
15 cm front split and side split

All previous techniques and drills from all grading’s.

Tai Sabaki (body shifting)
1-16 plus slide

Ukemi Waza (falling techniques)
Complete control over Ukemi Waza.
Show all the Ukemi Waza you know.

Nage Waza (throwing techniques)
Tani Otoshi
Sumi Gaeshi 1 and 2
Sutemi
Yoko Wakare
Hane Maki Komi
Ushiro Kubi Gatame

Drills
Stick: see compendium.
Knife: see compendium.

Randori (sparring with grips, punches and kicks)
1 time x 1 minute.
1 time x 1 minute against 3 people with a stick.
1 time x 1 minute against 4 people 2 of them with a stick.
4 times x 2 minute Ne Waza (ground wrestling).

Embu
3 times self-defence show minimum 30 seconds maximum 90 seconds.

Black Belt 2 DAN

70 push ups and 20 of these on the knuckles
70 sit ups
15 cm front split and side split

All previous techniques and drills from all grading’s.

Nage Waza (throwing techniques)
Basami
Tai Otoshi
Uki Otoshi
Sumi Gaeshi 3
Tembin Nage

Randori (sparring with grips, punches and kicks)
1 time x 1 minute.
1 time x 1 minute against 5 people 3 of them with a stick.
6 times x 2 minute Ne Waza (ground wrestling).

Embu
3 times self-defence show minimum 30 seconds maximum 90 seconds.

Black Belt 3 DAN

70 push ups and 20 of these on the knuckles
70 sit ups
15 cm front split and side split

Non prepared show both in slow motion and full speed explain 10 techniques from previous grading´s.

Ukemi Waza (falling techniques)
Be Uke for 10 throws.

Drills
Stick: see compendium and explain the ins and outs of these.
Knife: see compendium and explain the ins and outs of these.

Embu
3 times self-defence show minimum 30 seconds maximum 90 seconds.

Black Belt 4 DAN

70 push ups and 20 of these on the knuckles
70 sit ups
15 cm front split and side split

Show all techniques from 5 kyu to Sandan 1 time on each side. Be able to explain the techniques if asked.

Jigo Waza (escape techniques)
5 times defence with Toris back against a wall.

Ukemi Waza (falling techniques)
Be Uke for 10 throws.

Embu
3 times self-defence show minimum 30 seconds maximum 90 seconds.

Black Belt 5 DAN

70 push ups and 20 of these on the knuckles
70 sit ups
15 cm front split and side split

Non prepared show both in slow motion and full speed explain 10 techniques from previous grading’s.

Embu
5 times self-defence show minimum 30 seconds maximum 90 seconds.
To perform any activity that helps promote the art of Ronin Do.
To teach at least 5 seminars since last grading.

Yellow Belt 5 Kyu BARN

10 push ups
10 sit ups
55 cm front split and side split

Tai Sabaki (Body shifting / Body control)
Tai Sabaki 1 – 8

Ukemi Waza (falling techniques)
Mae Ukemi
Ushiro Ukemi

Nage Waza (throwing techniques)
O soto Gari
Kesa Gatame

Jigo Waza (escape techniques)
Uke ends up on the floor after each technique.

Double wristlock frontal attack.
Single wristlock frontal attack.
Double wristlock attack from behind.

Orange Belt 4 Kyu BARN

15 push ups
15 sit ups
50 cm front split and side split

Tai Sabaki (body shifting)
Tai Sabaki 1 – 16

Dashi Waza (standing positions)
Shiko Dashi
Neko Ashi Dashi

Ukemi Waza (falling techniques)
Mae Ukemi above 2 people standing on their hands and knees
Daisharin

Nage Waza (throwing techniques)
Aiki Otoshi
Kibusa Gaeshi
Kata Gatame

Jigo Waza (escape techniques)
Uke ends up on the floor after each technique.

Double wristlock frontal attack 2 different sets
Single wristlock frontal attack 2 different sets
Double wristlock attack from behind 2 different sets
Defense against 1 Geri
Defense against 1 Tzuki

Randori (sparring with grips, punches and kicks)
1 time x 2 minutes Ne Waza (ground wrestling).

Green Belt 3 Kyu BARN

30 push ups
30 sit ups
35 cm front split and side split

Tai Sabaki (body shifting)
Tai Sabaki 1 – 16

Dashi Waza (standing positions)
Shiko Dashi
Neko Ashi Dashi

Ukemi Waza (falling techniques)
Mae Ukemi above 2 people standing on their hands and knees.
Yoko Ukemi.
Ushiro Ukemi from sitting position on person standing on their hands and knees.

Nage Waza (throwing techniques)
O Ushi Gari
Ude Garami
De Ashi Barai
Koshi Nage
Hashi Mawashi
Ushiro Kata Otoshi
Waki Gatame
Seiho Nage

Shime Waza (strangle techniques)
Uke Shime Waza straight arms while standing.

Uke Shime Waza frontal bent arms while Uke sits between legs and Tori lays on the back.
Uke Shime Waza straight arms while Uke sits beside and Tori lays on the back.

Jigo Waza (escape techniques)
Uke ends up on the floor after each technique.
Bear hug above arms.
Bear hug under arms.

Control and transport 5 meters while Uke stands and resist.
Control and transport 5 meters while Uke sits on a chair.

Randori (sparring with grips, punches and kicks)
1 time x 1 minutes light contact no facial contact with Tzuki Waza (punches techniques).
4 times x 1 minute Ne Waza (ground wrestling).

Blue Belt 2 Kyu BARN

50 push ups
50 sit ups
20 cm front split and side split

Tai sabaki (body shifting)
Tai sabaki 1 – 16 and slide

Ukemi Waza (falling teckniques)
Mae Ukemi above 2 people standing on their hands and knees.
Yoko Ukemi.
Ushiro Ukemi from sitting position on person standing on their hands and knees.

Nage Waza (throwing techniques)
Sukio Nage
Uchi Mata
Hane Goshi
Harai Goshi
Ko Soto Gari
Ko Uchi Gari
Double leg take down
Single leg take down
Kata Ashi Hishigi
Ippon Seiho Nage
Sumi Otoshi

Shime Waza (strangle techniques)
Uke Shime Waza straight arms while standing.

Uke Shime Waza frontal bent arms while Uke sits between legs and Tori lays on the back.

Uke Shime Waza straight arms while Uke sits beside and Tori lays on the back.

Jigo Waza (escape techniques)
Uke ends up on the floor after each technique.
Bear hug above arms.
Bear hug under arms

Control and transport 5 meters while Uke stands and resist.
Control and transport 5 meters while Uke sits on a chair.

Randori (sparring with grips, punches and kicks)
1 time x 1 minute.
1 time x 1 minute against 5 people.
4 times x 1 minute Ne Waza (ground wrestling).

Brown Belt 1 Kyu BARN

50 push ups
50 sit ups
15 cm front split and side split

Ukemi Waza (falling techniques)
Ushiro Otoshi

Nage waza (throwing techniques)
Kaite Nage
Irimi Nage
Tenshi Nage
Tawara Gorouma
Kata Gorouma
Soto Maki Komi
Hikkikomi Gaeshi
Te Gorouma
Ushiro Otoshi
Ude Hishigi Te Gatame
Tate Shiho Hiza Hishigi
Sprawl Underarm
Sprawl Overarm

Jigo Waza (escape techniques)
Control and transport 5 meters while Uke stands and resists.
Control and transport 5 meters while Uke sits on a chair.

Randori (sparring with grips, punches and kicks)
3 times x 1 minute.
1 time x 1 minute against 5 people.
4 times x 2 minutes Ne Waza (ground wrestling).