Välkomna till graderingbestämmelser för Karate

Välj nedan om du vill se bestämmelser för barn eller vuxna.

Yellow Belt 5 Kyu

Orange Belt 4 Kyu

Green Belt 3 Kyu

Blue Belt 2 Kyu

Brown Belt 1 Kyu

Black Belt 1 DAN

Black Belt 2 – 5 DAN

Visa samtliga som PDF

Generella bestämmelser för vuxna

Gradering
För att få kvalificera sig för graderingen måste du uppfylla följande delar:
Nedan ser du minsta träningstid samt teknisk examination.

Grad Min tid tränad Min timmar tränat
Gult 4 månader 50 tim
Orange 6 månader 72 tim
Grönt 12 månader 150 tim
Blått 12 månader 150 tim
Brunt 12 månader 150 tim
Svart 12 månader 150 tim
Svart 2 DAN 24 månader 300 tim
Svart 4 DAN 36 månader 500 tim

Generella bestämmelser för barn

Gradering
För att få kvalificera sig för graderingen måste du uppfylla följande delar:
Nedan ser du minsta träningstid samt teknisk examination.

Grad Min tid tränad Min timmar tränat
Gult 4 månader 50 tim
Orange 6 månader 72 tim
Grönt 12 månader 150 tim
Blått 12 månader 150 tim
Brunt 12 månader 150 tim
Svart 12 månader 150 tim

Det år barnet fyller 13 byter man grupp till vuxengruppen på höstterminen.
Har man Orangebälte eller högre går man till vår mellangrupp oavsett grad.
Detta då vi introducerar ledlås och andra tekniker som barn ej får lära sig.
Samt att de skall få chansen att känna på den nya typen av träning som de vuxna gör

Yellow Belt 5 Kyu VUXNA

10 push ups
10 sit ups
55 cm front split and side split

Yoi
Yame

Jodan
Chudan
Gedan

Tai Sabaki (Body shifting)
Tai Sabaki 1 – 8

Keri Waza (kicking techniques)
Mae Geri
Han Mawashi Geri
Mawashi Geri

Tzuki Waza (punches)
Jun Tzuki
Gyaku Tzuki

Uke Waza (blockings)
Uchi Uke
Sune Uke

Orange Belt 4 Kyu VUXNA

15 push ups
15 sit ups
50 cm front split and side split

Tai Sabaki (Body shifting)
Tai Sabaki 1 – 16

Dashi Waza (Standing positions)
Shiko Dashi
Neko Ashi Dashi

Keri Waza (kicking techniques)
Hiza Geri
Mawashi Hiza Geri
Kin Geri
Jun Geri
Gyaku Geri

Tzuki Waza (punches)
Oi Tzuki
Mawashi Tzuki
Kage Tzuki
Age Tzuki
Empi Uchi
Uraken

Uke Waza (blockings)
Soto Uke
Uwas Uke
Shita Uke

Green Belt 3 Kyu VUXNA

30 push ups
30 sit ups
35 cm front split and side split

Tai Sabaki (body shifting)
Tai Sabaki 1 – 16

Dashi Waza (standing positions)
Shiko Dashi
Neko Ashi Dashi

Keri Waza (kicking techniques)
Kakato Geri
Ura Kakato Geri
Mikatzuki Geri Ushi
Mikatzuki Geri Soto
Yoko Geri
Ura Mawashi Geri

Uke Waza (blockings)
Harai Uke
Oshi Uke
Yoko Juji Uke

Kumite (sparring)
2 times x 2 minutes light contact.

Blue Belt 2 Kyu VUXNA

50 push ups
50 sit ups
20 cm front split and side split

Tai Sabaki (body shifting)
Tai Sabaki 1 – 16 and slide

Dashi Waza (standing positions)
Shiko Dashi
Neko Ashi Dashi

Keri Waza (kicking techniques)
Tornado Mawashi Geri
Suri Kondi Geri
Tobi Kondi Geri
Tobi Geri
Nidan Geri
Mae Geri Keage
Mae Geri Kekomi
Ura Mawashi Geri Ushiro

Tzuki Waza (punches)
Uchi Wanto Uchi
Soto Wanto Uchi
Choko Tzuki
Shuto Uchi
Shuto Ura Uchi
Shuto Giri

Uke Waza (blockings)
Uchiage Uke
Hangetsu Uke
Ken Uke

Drills

Drill 1
Tori:
Chudan Jun Tzuki Hidari
Chudan Gayku Tzuki Migi
Gedan Mawashi Geri Migi
Jodan Ura Mawashi Geri Ushiro Hidari

Drill 2
Tori:
Jodan Jun Tzuki Hidari
Jodan Gyaku Tzuki Migi
Chudan Age Tzuki Hidari
Jodan Mawashi Tzuki Migi
Chudan Han Mawashi Geri Hidari

Drill 3
Uke:
Gedan Gyaku Mae Geri Migi

Tori:
Ashi Uke Hidari (foot blocking)
Tai Sabaki 3
Chudan Gyaku Tzuki
Tai Sabaki 8
Chudan Mawashi Geri Hidari

Drill 4
Uke:
Chudan Gyaku Mawashi Geri Migi

Tori:
Gedan Gyaku Ura Kakato Geri Migi
Gedan Mawashi Geri Hidari
Jodan Gyaku Mawashi Hiza Geri Migi

Drill 5
Tori:
Grabs Ukes left arm with his/her left hand and pulls it diagonal
Chudan Gayku Tzuki Migi
Gedan Mawashi Geri Migi
Jodan Gyaku Mikatzuki Geri Jodan Hidari
Jodan Gayku Tzuki Migi
Chudan Mawashi Geri Hidari

Kumite (sparring)
4 times x 2 minutes light contact.

Brown Belt 1 Kyu VUXNA

60 push ups
60 sit ups
15 cm front split and side split

Tzuki Waza (punches)
Tensho
Tettsui
Ippon Ken
Hira Ken
Haito
Harite
Haisho
Barate
Nukite
Morote Tzuki

Uke Waza (blockings)
Hasami Uke
Kakete Uke
Hiji Uke

Drills

Drill 6 with pads
Tori:
Jodan Jun Tzuki Hidari
Jodan Gayku Tzuki Migi
Jodan Mawashi Tzuki Hidari
Chudan Mawashi Geri Migi
Chudan Mawashi Geri Migi
Chudan Mawashi Geri Migi

Uke:
Gedan Mawashi Geri Migi

Tori:
Sune Uke
Jodan Age Tzuki Migi
Jodan Kage Tzuki Hidari
Gedan Mawashi Geri Migi
Jodan Gyaku Tzuki Migi

Drill 7 with pads
Tori:
Jodan Jun Tzuki Hidari
Chudan Jun Tzuki Hidari
Jodan Gyaku Tzuki Migi
Jodan Mawashi Geri Hidari

Drill 8 with pads
Tori:
Jodan Jun Tzuki Hidari
Gedan Mawashi Geri Migi on Ukes Hidari outer thigh
Gedan Mawashi Geri Hidari on Ukes Hidari inner thigh
Gedan Mawashi Geri Migi on Ukes Migi inner thigh
Gedan Mawashi Geri Hidari on Ukes Migi outer thigh
Jodan Gyaku Tzuki

Drill 9
Uke:
Jodan Jun Tzuki Hidari

Tori:
Hidari Uchi Uke

Uke:
Jodan Mawashi Tzuki Migi

Tori:
Hidari Age Hiji Uke
Chudan Gyaku Hiza Geri Migi
Step back in Kamae Shia Hidari
Jodan Gyaku Tzuki Migi

Drill 10
Uke:
Chudan Jun Tzuki

Tori:
Uchi Uke Migi
Chudan Choku Tzuki Hidari
Jodan Ura Mawashi Geri Hidari
Chudan Ushiro Tobi Yoko Geri Hidari (360 degrees)

Kumite (sparring)
5 times x 2 minutes light contact.
2 times x 1 minute light contact against 2 opponents.

Black Belt 1 DAN

70 push ups and 20 of these on the knuckles
70 sit ups
15 cm front split and side split

All previous techniques and drills from all grading’s.
Dashi Waza (standing positions)
Zen Kutsu dashi

Keri Waza (kicking techniques)
Fumi Komi Ura Mawashi Geri

Drill

Drill 11
Uke:
Jodan Jun Tzuki

Tori:
Uchi Uke

Uke:
Jodan Gyaku Tzuki

Tori:
Uchi Uke

Uke:
Jodan Mawashi Tzuki Hidari

Tori:
Age Hiji Uke

Uke:
Jodan Mawashi Tzuki Migi

Tori:
Jodan Mawashi Tzuki Hidari

Uke:
Age Hiji Uke

Tori:
Jodan Mawashi Tzuki Migi

Uke:
Age Hiji Uke

Tori:
Jodan Age Tzuki Hidari

Uke:
Tight block arms parallel

Tori:
Jodan Age Tzuki Migi

Uke:
Tight block arms parallel

Tori:
Gedan Mawashi Geri Migi

Uke:
Takes the kick on the thigh
Gedan mawashi Geri Migi

Tori:
Takes the kick on the thigh

Uke:
Gedan Mawashi Geri Hidari

Tori:
Takes the kick on the thigh
Chudan Jun Yoko Geri Hidari
Tai Sabaki 3
Chudan Gyaku Tzuki Migi

Kumite (sparring)
6 times x 2 minutes light contact.
2 times x 1 minute light contact against 2 opponents.

Embu
3 times self-defence show minimum 30 seconds maximum 90 seconds.

Black Belt 2 DAN

70 push ups and 20 of these on the knuckles
70 sit ups
15 cm front split and side split

All previous techniques and drills from all grading’s.

Non prepared explain 2 techniques from previous grading’s.

Keri Waza (kicking techniques)
Ushiro Mawashi Geri

Kumite (sparring)
10 times x 2 minutes light contact.
2 times x 1 minute light contact against 2 opponents.

Embu
3 times self-defence show minimum 30 seconds maximum 90 seconds.

Black Belt 3 DAN

70 push ups and 20 of these on the knuckles
70 sit ups
15 cm front split and side split

Non prepared show both in slow motion and full speed explain 10 techniques from previous grading´s.

Keri Waza (kicking techniques)
360 Ushiro Mawashi Geri Ushiro

Padwork non prepared.
12 times x 2 minutes.

Embu
3 times self-defence show minimum 30 seconds maximum 90 seconds.

Black Belt 4 DAN

70 push ups and 20 of these on the knuckles
70 sit ups
15 cm front split and side split

Show all techniques from 5 kyu to Sandan.

Embu
3 times self-defence show minimum 30 seconds maximum 90 seconds.

Teach at least 5 seminars since last grading.

Black Belt 5 DAN

70 push ups and 20 of these on the knuckles
70 sit ups
15 cm front split and side split

Non prepared show both in slow motion and full speed explain 10 techniques from previous grading’s.

Embu
5 times self-defence show minimum 30 seconds maximum 90 seconds.
To perform any activity that helps promote the art of Ronin Do.

To teach at least 5 seminars since last grading.

Yellow Belt 5 Kyu BARN

10 push ups
10 sit ups
55 cm front split and side split

Yoi
Yame
Jodan
Chudan
Gedan

Tai Sabaki (Body shifting)
Tai Sabaki 1 – 8

Keri Waza (kicking techniques)
Mae Geri
Han Mawashi Geri
Mawashi Geri

Tzuki Waza (punches)
Jun Tzuki
Gyaku Tzuki

Uke Waza (blockings)
Uchi Uke
Sune Uke

Orange Belt 4 Kyu BARN

15 push ups
15 sit ups
50 cm front split and side split

Tai Sabaki (Body shifting)
Tai Sabaki 1 – 16

Dashi Waza (Standing positions)
Shiko Dashi
Neko Ashi Dashi

Keri Waza (kicking teckniques)
Hiza Geri
Mawashi Hiza Geri
Kin Geri
Jun Geri
Gyaku Geri

Tzuki Waza (punches)
Oi Tzuki
Mawashi Tzuki
Kage Tzuki
Age Tzuki
Empi Uchi
Uraken

Uke Waza (blockings)
Soto Uke
Uwas Uke
Shita Uke

Green Belt 3 Kyu BARN

30 push ups
30 sit ups
35 cm front split and side split

Tai Sabaki (body shifting)
Tai Sabaki 1 – 16

Dashi Waza (standing positions)
Shiko Dashi
Neko Ashi Dashi

Keri Waza (kicking techniques)
Kakato Geri
Ura Kakato Geri
Mikatzuki Geri Ushi
Mikatzuki Geri Soto
Yoko Geri
Ura Mawashi Geri


Uke Waza (blockings)

Harai Uke
Oshi Uke
Yoko Juji Uke

Kumite (sparring)
2 times x 2 minutes light contact

Blue Belt 2 Kyu BARN

50 push ups
50 sit ups
20 cm front split and side split

Tai Sabaki (body shifting)
Tai Sabaki 1 – 16 and slide

Dashi Waza (standing positions)
Shiko Dashi
Neko Ashi Dashi

Keri Waza (kicking techniques)
Tornado Mawashi Geri
Suri Kondi Geri
Tobi Kondi Geri
Tobi Geri
Nidan Geri
Mae Geri Keage
Mae Geri Kekomi
Ura Mawashi Geri Ushiro

Tzuki Waza (punches)
Uchi Wanto Uchi
Soto Wanto Uchi
Choko Tzuki
Shuto Uchi
Shuto Ura Uchi
Shuto Giri

Uke Waza (blockings)
Uchiage Uke
Hangetsu Uke
Ken Uke

Drills

Drill 1
Tori:
Chudan Jun Tzuki Hidari
Chudan Gayku Tzuki Migi
Gedan Mawashi Geri Migi
Jodan Ura Mawashi Geri Ushiro Hidari

Drill 2
Tori:
Jodan Jun Tzuki Hidari
Jodan Gyaku Tzuki Migi
Chudan Age Tzuki Hidari
Jodan Mawashi Tzuki Migi
Chudan Han Mawashi Geri Hidari

Drill 3
Uke:
Gedan Gyaku Mae Geri Migi

Tori:
Ashi Uke Hidari (foot blocking)
Tai Sabaki 3
Chudan Gyaku Tzuki
Tai Sabaki 8
Chudan Mawashi Geri Hidari

Drill 4
Uke:
Chudan Gyaku Mawashi Geri Migi

Tori:
Gedan Gyaku Ura Kakato Geri Migi
Gedan Mawashi Geri Hidari
Jodan Gyaku Mawashi Hiza Geri Migi

Drill 5
Tori:
Grabs Ukes left arm with his/her left hand and pulls it diagonal
Chudan Gayku Tzuki Migi
Gedan Mawashi Geri Migi
Jodan Gyaku Mikatzuki Geri Jodan Hidari
Jodan Gayku Tzuki Migi
Chudan Mawashi Geri Hidari

Kumite (sparring)
4 times x 2 minutes light contact

Brown Belt 1 Kyu BARN

50 push ups
50 sit ups
20 cm front split and side split

Tzuki Waza (punches)
Tensho
Tettsui
Ippon Ken
Hira Ken
Haito
Harite
Haisho
Barate
Nukite
Morote Tzuki

Uke Waza (blockings)
Hasami Uke
Kakete Uke
Hiji Uke

Drills

Drill 6 with pads
Tori:
Jodan Jun Tzuki Hidari
Jodan Gayku Tzuki Migi
Jodan Mawashi Tzuki Hidari
Chudan Mawashi Geri Migi
Chudan Mawashi Geri Migi
Chudan Mawashi Geri Migi

Uke:
Gedan Mawashi Geri Migi

Tori:
Sune Uke
Jodan Age Tzuki Migi
Jodan Kage Tzuki Hidari
Gedan Mawashi Geri Migi
Jodan Gyaku Tzuki Migi

Drill 7 with pads
Tori:
Jodan Jun Tzuki Hidari
Chudan Jun Tzuki Hidari
Jodan Gyaku Tzuki Migi
Jodan Mawashi Geri Hidari

Drill 8 with pads
Tori:
Jodan Jun Tzuki Hidari
Gedan Mawashi Geri Migi on Ukes Hidari outer thigh
Gedan Mawashi Geri Hidari on Ukes Hidari inner thigh
Gedan Mawashi Geri Migi on Ukes Migi inner thigh
Gedan Mawashi Geri Hidari on Ukes Migi outer thigh
Jodan Gyaku Tzuki

Drill 9
Uke:
Jodan Jun Tzuki Hidari

Tori:
Hidari Uchi Uke

Uke:
Jodan Mawashi Tzuki Migi

Tori:
Hidari Age Hiji Uke
Chudan Gyaku Hiza Geri Migi
Step back in Kamae Shia Hidari
Jodan Gyaku Tzuki Migi

Drill 10
Uke:
Chudan Jun Tzuki

Tori:
Uchi Uke Migi
Chudan Choku Tzuki Hidari
Jodan Ura Mawashi Geri Hidari
Chudan Ushiro Tobi Yoko Geri Hidari (360 degrees)

Kumite (sparring)
5 times x 2 minutes light contact
2 times x 1 minute light contact against 2 opponents