Välkomna till graderingbestämmelser för Karate

Välj nedan om du vill se bestämmelser för barn eller vuxna.

Yellow Belt 5 Kyu

Orange Belt 4 Kyu

Green Belt 3 Kyu

Blue Belt 2 Kyu

Brown Belt 1 Kyu

Black Belt 1 DAN

Black Belt 2 – 5 DAN

Visa samtliga som PDF

Generella bestämmelser för vuxna

Gradering
För att få kvalificera sig för graderingen måste du uppfylla följande delar:
Nedan ser du minsta träningstid samt teknisk examination.

Grad Min tid tränad Min timmar tränat
Gult 4 månader 50 tim
Orange 6 månader 72 tim
Grönt 12 månader 150 tim
Blått 12 månader 150 tim
Brunt 12 månader 150 tim
Svart 12 månader 150 tim
Svart 2 DAN 24 månader 300 tim
Svart 3 DAN 36 månader 500 tim

Generella bestämmelser för barn

Gradering
För att få kvalificera sig för graderingen måste du uppfylla följande delar:
Nedan ser du minsta träningstid samt teknisk examination.

Grad Min tid tränad Min timmar tränat
Gult 4 månader 50 tim
Orange 6 månader 72 tim
Grönt 12 månader 150 tim
Blått 12 månader 150 tim
Brunt 12 månader 150 tim
Svart 12 månader 150 tim

Det år barnet fyller 13 byter man grupp till vuxengruppen på höstterminen.
Har man Orangebälte eller högre går man till vår mellangrupp oavsett grad.
Detta då vi introducerar ledlås och andra tekniker som barn ej får lära sig.
Samt att de skall få chansen att känna på den nya typen av träning som de vuxna gör

Graderingsbestämmelser vuxna

KARATE

Gult bälte 5Kuy

Fysiska krav

10 armhävningar
10 situps
55cm från side split och front split (spagat)

Yoi
Yame
Jodan
Chudan
Gedan

Tai Sabaki (Kroppsförflyttningar)

 • Tai Sabaki 1-8

Dashi Waza (Ställningar)

  • Zen Kutzu dashi

Uke Waza (Blockerings tekniker)

 • Uchi Uke
 • Sune Uke

Keri Waza (Sparktekniker)

 • Mae Geri
 • Hiza Geri
 • Han Mawashi Geri
 • Mawashi Geri

Tzuki Waza (Slagtekniker)

 • Kezami Tzuki (Jun Tzuki)
 • Gyaku Tzuki
 • Mawashi Tzuki

Orange bälte 4Kuy Vuxna

Fysiska krav

15 armhävningar
10 situps
55cm från side split och front split (spagat)

Tai Sabaki (Kroppsförflyttningar)

 • Tai Sabaki 9-16

Dashi Waza (Ställningar)

 • Shiko Dashi
 • Neko Ashi Dashi

Keri Waza (Sparktekniker)

 • Kin Geri
 • Jun Geri
 • Gyaku Geri

 

Tzuki Waza (Slagtekniker)

 • Oi Tzuki
 • Kage Tzuki
 • Age Tzuki
 • Empi Uchi
 • Uraken

Uke Waza (Blockeringar)

 • Soto Uke
 • Uwas Uke
 • Shita Uke

Jigo Waza (Självförsvarstekniker)

Blockering mot slag/sparkkombination med uppföljande slag/spark kombination

Grönt bälte 3Kuy

Fysiska krav

30 armhävningar

30 situps
35cm från side split och front split (spagat)

Tai Sabaki (Kroppsförflyttningar)

Att ha förståelse för hur Tai Sabaki används vid teknikutförande

Skall appliceras under utförande av tekniker på samtliga tekniker framöver

Keri Waza (Sparktekniker)

 • Kakato Geri
 • Ura Kakato Geri
 • Mikatzuki Geri Ushi
 • Mikatzuki Geri Soto
 • Yoko Geri
 • Ura Mawashi Geri

Uke Waza (Blockeringstekniker)

 • Harai Uke
 • Oshi Uke
 • Yoko Juji Uke

Kumite med grapplinghandskar(sparring)
4 x 2 minuter light contact.

Blått Bälte 2 Kyu
Fysiska krav
30 push ups
50 sit ups
20 cm från side split och front split (spagat)

Keri Waza (Sparktekniker)

 • Tornado Mawashi Geri
 • Suri Kondi Geri
 • Tobi Kondi Geri
 • Tobi Geri
 • Nidan Geri
 • Mae Geri Keage
 • Mae Geri Kekomi
 • Ushiro Mawashi Geri

Tzuki Waza (Slagtekniker)

 • Uchi Wanto Uchi
 • Soto Wanto Uchi
 • Choko Tzuki
 • Shuto Uchi
 • Shuto Ura Uchi
 • Shuto Giri

 

Uke Waza (Blockeringstekniker)

 • Uchiage Uke
 • Hangetsu Uke
 • Ken Uke

Kumite med grapplinghandskar(sparring)
4 x 2 minuter light contact.

Kumite med boxningsghandskar(sparring)
4 x 2 minuter light contact.

Brunt Bälte 1 Kyu
Fysiska krav
30 push ups
60 sit ups
15 cm front split and side split

Tzuki Waza (Slagtekniker)

 • Tensho
 • Tettsui
 • Ippon Ken
 • Hira Ken
 • Haito
 • Harite
 • Haisho
 • Barate
 • Nukite
 • Morote Tzuki

Uke Waza (Blockeringstekniker)

 • Hasami Uke
 • Kakete Uke
 • Hiji Uke

Kumite med grapplinghandskar
6 x 2 minuter light contact.

Kumite med boxningsghandskar
6 x 2 minuter light contact.

Svart Bälte 1DAN

30 push ups varav 20 på knogarna
70 sit ups
15 cm front split and side split

Samtliga tekniker från tidigare grader

Keri Waza (Sparkteknik)

 • Fumi Komi Ura Mawashi Geri

Jigo Waza (Självförsvarstekniker)/ Embu

 • Visa upp 3 självförsvarsscenarion i 100% hastighet

Kumite med grapplinghandskar(sparring)

5 x 2 minuter light contact mot 2 motståndare.

Kumite med boxningsghandskar(sparring)

 • 3 x 2 minuter light contact.

Svart Bälte 2DAN

30 push ups varav 20 på knogarna
70 sit ups
15 cm front split and side split

Samtliga tekniker från tidigare grader

Jigo Waza (Självförsvarstekniker)/ Embu

 • Visa upp 3 självförsvarsscenarion i 100% hastighet

Kumite med grapplinghandskar(sparring)

 • 10 x 2 minuter light contact.
 • 2 x 2 minuter light contact mot 2 motståndare.

Kumite med boxningsghandskar(sparring)

 • 3 x 2 minuter light contact 

Svart Bälte 3 DAN

30 push ups varav 20 på knogarna
70 sit ups
15 cm front split and side split

Samtliga tekniker från tidigare graderingar

Jigo Waza (Självförsvarstekniker)/ Embu

 • Visa upp 3 självförsvarsscenarion i 100% hastighet

Kumite med grapplinghandskar(sparring)

 • 8 x 2 minuter light contact.
 • 2 x 2 minuter light contact mot 2 motståndare.

Kumite med boxningsghandskar(sparring)

 • 3 x 2 minuter light contact.

Svart Bälte 4 DAN

30 push ups varav 20 på knogarna
70 sit ups
15 cm front split and side split

Jigo Waza (Självförsvarstekniker)/ Embu

 • Visa upp 3 självförsvarsscenarion i 100% hastighet

Kumite med grapplinghandskar(sparring)

 • 10 x 2 minuter light contact.

Instruerat minst 5 seminarier sedan förra graderingen

Graderingsbestämmelser Barn

KARATE

Gult bälte 5Kuy

Fysiska krav

10 armhävningar
10 situps
55cm från side split och front split (spagat)

Yoi
Yame
Jodan
Chudan
Gedan

Tai Sabaki (Kroppsförflyttningar)

 • Tai Sabaki 1-8

Dashi Waza (Ställningar)

 • Han Mawashi Geri
 • Zen Kutzu dashi

Uke Waza (Blockerings tekniker)

 • Uchi Uke
 • Sune Uke

Keri Waza (Sparktekniker)

 • Mae Geri
 • Hiza Geri
 • Han Mawashi Geri
 • Mawashi Geri

Tzuki Waza (Slagtekniker)

 • Kezami Tzuki (Jun Tzuki)
 • Gyaku Tzuki
 • Mawashi Tzuki

Orange bälte 4Kuy Vuxna

Fysiska krav

15 armhävningar
10 situps
55cm från side split och front split (spagat)

Tai Sabaki (Kroppsförflyttningar)

 • Tai Sabaki 9-16

Dashi Waza (Ställningar)

 • Shiko Dashi
 • Neko Ashi Dashi

Keri Waza (Sparktekniker)

 • Kin Geri
 • Jun Geri
 • Gyaku Geri

Tzuki Waza (Slagtekniker)

 • Oi Tzuki
 • Kage Tzuki
 • Age Tzuki
 • Empi Uchi
 • Uraken

Uke Waza (Blockeringar)

 • Soto Uke
 • Uwas Uke
 • Shita Uke

Jigo Waza (Självförsvarstekniker)

Blockering mot slag/sparkkombination med uppföljande slag/spark kombination

Grönt bälte 3Kuy

Fysiska krav

30 armhävningar

30 situps
35cm från side split och front split (spagat)

Tai Sabaki (Kroppsförflyttningar)

Att ha förståelse för hur Tai Sabaki används vid teknikutförande

Skall appliceras under utförande av tekniker på samtliga tekniker framöver

Keri Waza (Sparktekniker)

 • Kakato Geri
 • Ura Kakato Geri
 • Mikatzuki Geri Ushi
 • Mikatzuki Geri Soto
 • Yoko Geri
 • Ura Mawashi Geri

Uke Waza (Blockeringstekniker)

 • Harai Uke
 • Oshi Uke
 • Yoko Juji Uke

Kumite med grapplinghandskar(sparring)
4 x 2 minuter light contact.

 

Blått Bälte Barn 2 Kyu
Fysiska krav
30 push ups
50 sit ups
20 cm från side split och front split (spagat)

Keri Waza (Sparktekniker)

 • Tornado Mawashi Geri
 • Suri Kondi Geri
 • Tobi Kondi Geri
 • Tobi Geri
 • Nidan Geri
 • Mae Geri Keage
 • Mae Geri Kekomi
 • Ushiro Mawashi Geri

Tzuki Waza (Slagtekniker)

 • Uchi Wanto Uchi
 • Soto Wanto Uchi
 • Choko Tzuki
 • Shuto Uchi
 • Shuto Ura Uchi
 • Shuto Giri

 

Uke Waza (Blockeringstekniker)

 • Uchiage Uke
 • Hangetsu Uke
 • Ken Uke

Kumite med grapplinghandskar(sparring)
4 x 2 minuter light contact.

Kumite med boxningsghandskar(sparring)
4 x 2 minuter light contact.

Brunt Bälte 1 Kyu
Fysiska krav
30 push ups
60 sit ups
15 cm front split and side split

Tzuki Waza (Slagtekniker)

 • Tensho
 • Tettsui
 • Ippon Ken
 • Hira Ken
 • Haito
 • Harite
 • Haisho
 • Barate
 • Nukite
 • Morote Tzuki

Uke Waza (Blockeringstekniker)

 • Hasami Uke
 • Kakete Uke
 • Hiji Uke

Kumite med grapplinghandskar
6 x 2 minuter light contact.

Kumite med boxningsghandskar
6 x 2 minuter light contact.